L’Associació de Famílies de Infants de l’Escola Pública Enric Casassas és una associació sense ànim de lucre, i oberta a totes les famílies de l’escola que en vulguin ser sòcies o que vulguin incorporar-se a la Junta amb els següents objectius:

Formació humana integral

Vetllar perquè l’educació en l’escola aconsegueixi el ple desenvolupament de la personalitat mitjançant una formació humana integral i el respecte als principis democràtics de convivència i els drets i llibertats fonamentals.

Suport a la comunitat escolar

Donar suport i assistència a a les persones membres de l’associació i, en general, a les famílies, els tutors i tutores, l’equip docent i l’alumnat del centre i els seus òrgans de govern i de participació, en tot allò que fa referència a l’educació dels seus infants i, en general, de totes les criatures matriculades al centre.

Participació

Promoure la participació de les famílies dels infants en la gestió del centre.

Assistència

Assistir els progenitors dels alumnes en l’exercici del seu dret a intervenir en el control i la gestió del centre, així com facilitar i canalitzar les relacions dels pares amb el centre.

Representació

Promoure la representació i la participació de les famílies dels alumnes en els consells escolars i altres òrgans col·legiats.

Promoure sinèrgies

Facilitar la col·laboració del centre en els àmbits social, cultural, econòmic i laboral de l’entorn.

Col·laborar amb el centre

Col·laborar en les activitats educatives del centre i cooperar amb el Consell Escolar en l’elaboració de directrius per la programació d’activitats complementàries, extraescolars o de serveis.

Formació i activitats

Promoure les activitats de formació de pares i mares, tant des del vessant cultural com de l’específic de responsabilització en l’educació familiar i promoure i realitzar tota mena d’activitats fisicoesportives i culturals. Feu clcik aquí per veure el text complet dels estatuts de l’AFI

Col·labora amb l’AFI

Si tens interès a col·laborar amb l’AFI, posa’t en contacte amb nosaltres.

La Junta

Actualment, l’AFI som un grup d’una vintena de mares i pares, que ens reunim mensualment.

i altres pares i mares que actuen com a vocals i es responsabilitzen de les diferents comissions.