L’AMPA es financia amb les quotes dels associats, que es cobren el mes de setembre, a l’inici del curs escolar.

La quota serà única per família i any escolar, i el seu import serà variable segons el número de fills que estudien a l’escola.

Quotes segons fills per família.

Amb 1 fill

27,5 Preu per família/any
Quota d’associació a l’AMPA per a famílies amb un sol fill a l’escola. El preu és per família i any.

Amb 2 fills

38,5 Preu per família/any
Quota d’associació a l’AMPA per a famílies amb dos fills a l’escola. El preu és per família i any.

Amb 3 o més fills

49,5 Preu per família/any
Quota d’associació a l’AMPA per a famílies amb tres o més fills a l’escola. El preu és per família i any.

Aquesta quota vol donar una seguretat als ingressos de l’Associació de cara al futur per poder continuar desenvolupant totes les nostres activitats i que tenen com a fi proporcionar una millor qualitat d’ensenyament als nostres fills i filles.

La nostra Associació no té ànim de lucre i tots els excedents que s’obtenen són invertits en la millora del material de l’escola i l’organització d’activitats complementàries. La nostra continuïtat és bàsica, també, per poder facilitar a totes les famílies les activitats extraescolars i assegurar la presència de mares i pares als òrgans de decisió del col·legi, vetllant així per a una millor educació escolar.

El pagament de la quota porta aparellades una sèrie d’avantatges per les famílies associades.Aquestes consisteixen en l’aplicació del descompte que podem obtenir amb la distribució dels llibres de text mentre que aquesta activitat es pugui realitzar.

També les activitats extraescolars gaudiran d’un millor preu, ja que els no associats hauran de pagar un plus del 10% sobre el preu base per socis.

Fes-te soci de l’AMPA!

No esperis més, t’esperen una pila d’avantatges i serveis! Demana’ns com fer-ho