Som una associació sense ànim de lucre, i oberta a totes les famílies de l’escola que en vulguin ser sòcies o que vulguin incorporar-se a la Junta amb els següents objectius:

1- Formació humana integral

Vetllar perquè l’educació en l’escola aconsegueixi el ple desenvolupament de la personalitat mitjançant una formació humana integral i el respecte als principis democràtics de convivència i els drets i llibertats fonamentals.

2- Suport a la comunitat escolar

Donar suport i assistència a a les persones membres de l’associació i, en general, a les famílies, els tutors i tutores, l’equip docent i l’alumnat del centre i els seus òrgans de govern i de participació, en tot allò que fa referència a l’educació dels seus infants i, en general, de totes les criatures matriculades al centre.

3- Participació

Promoure la participació de les famílies dels alumnes i les alumnes en la gestió del centre.

4- Assistència

Assistir els progenitors dels alumnes en l’exercici del seu dret a intervenir en el control i la gestió del centre, així com facilitar i canalitzar les relacions dels pares amb el centre.

Col·labora amb l'AFI

Ens ajudes a fer una millor escola per a tots i totes? Pots col·laborar de moltes maneres.

1- Formació humana integral

Vetllar perquè l’educació en l’escola aconsegueixi el ple desenvolupament de la personalitat mitjançant una formació humana integral i el respecte als principis democràtics de convivència i els drets i llibertats fonamentals.

2- Suport a la comunitat escolar

Donar suport i assistència a a les persones membres de l’associació i, en general, a les famílies, els tutors i tutores, l’equip docent i l’alumnat del centre i els seus òrgans de govern i de participació, en tot allò que fa referència a l’educació dels seus infants i, en general, de totes les criatures matriculades al centre.

3- Participació

Promoure la participació de les famílies dels alumnes i les alumnes en la gestió del centre.

4- Assistència

Assistir els progenitors dels alumnes en l’exercici del seu dret a intervenir en el control i la gestió del centre, així com facilitar i canalitzar les relacions dels pares amb el centre.

Estructura i funcionament de l'AFI