L’escola Enric Casassas és una escola pública de Sabadell, d’infantil i primària.

Una escola centenària

L’any 1897 l’Ajuntament de Sabadell inicia la construcció del primer edifici destinat a escola pública. L’arquitecte encarregat serà en Juli Batllevell. L’interior de l’edifici s’ha anat remodelant fins a la seva reconstrucció total l’any 1981. Se n’ha conservat la façana cantonera per la seva importància històrico-artística, catalogada com a patrimoni arquitectònic de Sabadell i que pertany al conjunt d’edificis modernistes de la ciutat. Al xamfrà s’hi pot veure un bonic mural de majòlica signat per Marià Burguès.

El CEIP Enric Casassas és una escola pública, d’una sola línia, que cobreix els cicles d’infantil i primària, amb classes des de I3 fins a 6è.

Foto de Jaunma Pelaez
Foto de Jaunma Pelaez
Foto de Jaunma Pelaez
Foto de Jaunma Pelaez

Qui va ser Enric Casassas?

Enric Casassas i Cantó fou un pedagog que exercí gairebé tota la seva activitat docent a Sabadell.

Casassas estudià a l’Escola de Mestres de Joan Bardina, una escola de concepció totalment diferent a les oficials i féu una tasca més educativa que instructiva amb la finalitat de fer els seus alumnes aptes per a la vida del seu temps. Bardina creia que les coses s’han de fer perquè hom en té el deure i no per obtenir-ne premis o per por del càstig. Més encara, creia que les coses s’han de fer per entusiasme, per il·lusió conscient.

Quan va acabar la carrera exercí de mestre a Cardedeu (1914-1915) i posteriorment a Castellgalí (1916), on va participar a les lluites inicials per introduir els nous mètodes i les noves orientacions.

Un any després, el 1917, n’Enric Casassas i la seva dona, na Carme Simó i Saco, arribaren a Sabadell, on ell féu de mestre a l’Escola Nacional de Nens i ella a la de Nenes.

Enric Casassas introduí els mètodes preconitzats per l’Escola activa, sense d’altres concessions que les que li imposava el nombre cada dia creixent d’alumnes als quals atenia personalment i les que derivaven de les normes coercitives i repressives que foren dictades durant els anys de la dictadura de Primo de Rivera (1923-1929).

Amb energia i constància tingué cura de la preparació intel·lectual i física dels nois, organitzà visites a indústries diverses, organitzà treballs para-escolars, sense que hi manqués la música i el dibuix.

Durant la República entre 1931 i 1939 va ser mestre del Grup Escolar Baixeras de Barcelona.

L’any 1963 va establir a Sabadell una escola privada, el Col·legi Acadèmia Paidón.

Enric Casassas i Cantó fou pare del químic i poeta Enric Casassas i Simó i del pediatre Oriol Casassas i Simó, ambdós Creu de Sant Jordi, així com avi del poeta i traductor Enric Casasses i Figueres, Premi Nacional de Literatura 2012.

Foto de Jaunma Pelaez
Foto de Jaunma Pelaez
Foto de Jaunma Pelaez
Foto de Jaunma Pelaez