L’Associació de Famílies d’Infants de l’Escola Pública Enric Casassas és una associació sense ànim de lucre, i oberta a totes les famílies de l’escola que en vulguin ser sòcies o que vulguin incorporar-se a la Junta amb els següents objectius:

Formació humana integral

Vetllar perquè l’educació en l’escola aconsegueixi el ple desenvolupament de la personalitat mitjançant una formació humana integral i el respecte als principis democràtics de convivència i els drets i llibertats fonamentals.

Suport a la comunitat escolar

Donar suport i assistència a a les persones membres de l’associació i, en general, a les famílies, els tutors i tutores, l’equip docent i l’alumnat del centre i els seus òrgans de govern i de participació, en tot allò que fa referència a l’educació dels seus infants i, en general, de totes les criatures matriculades al centre.

Participació

Promoure la participació de les famílies dels alumnes i les alumnes en la gestió del centre.

Assistència

Assistir els progenitors dels alumnes en l’exercici del seu dret a intervenir en el control i la gestió del centre, així com facilitar i canalitzar les relacions de les famílies amb el centre.

Representació

Promoure la representació i la participació de les famílies dels alumnes en els consells escolars i altres òrgans col·legiats.

Promoure sinergies

Facilitar la col·laboració del centre en els àmbits social, cultural, econòmic i laboral de l’entorn.

Col·laborar amb el centre

Col·laborar en les activitats educatives del centre i cooperar amb el Consell Escolar en l’elaboració de directrius per la programació d’activitats complementàries, extraescolars o de serveis.

Formació i activitats

Promoure les activitats de formació de pares i mares, tant des del vessant cultural com de l’específic de responsabilització en l’educació familiar i promoure i realitzar tota mena d’activitats fisicoesportives i culturals. 

Col·labora amb l’AFI

Si tens interès a col·laborar amb l’AFI, posa’t en contacte amb nosaltres.[/slogan]

La Junta

Actualment, l’AFI som un grup d’una vintena de mares i pares, que ens reunim mensualment.

Maria Güell

Presidenta

Mireia Izard

Vicepresidenta

Lluis Canyadell

Tresorer

Maria Salmerón

Secretaria
i altres pares i mares que actuen com a vocals i es responsabilitzen de les diferents comissions.

Per contactar amb la junta info@afacasassas.cat