L'AFI s'organitza en comissions, que són les encarregades de desenvolupar i mantenir els projectes de l’associació i d'organitzar els diferents serveis i activitats.

Activitats extraescolars

S’encarrega d’organitzar les activitats que realitzen els nens i nenes fora de l’horari lectiu. L’objectiu és complementar la formació dels alumnes oferint activitats lúdiques, esportives i culturals, que siguin de l’interès tant dels infants com dels seus tutors.

Membres: María Lizondo, Cali Izquiero, Arnau Palma i Maria Saez
Contactar

Equipació

S’encarrega de dissenyar i gestionar l’equipació esportiva per als alumnes.

Carol Vázquez

Contactar

Festes

S’encarrega de dinamitzar diferents activitats i festes a l’escola.
Inclou els següents projectes: Benvinguda I3, Jocs al carrer, Loteria, Accions Solidàries (Xocolatada,…), Millores Escola (Pati, Plantes,…), Subvencions, Sant Jordi, Festa final de curs i Coordinació altres AFI

Membres: Iris Torres, Núria Estany i Annabet Fontcuberta
Contactar

Família i Escola

S’encarrega de fomentar i potenciar la participació de tots nosaltres, mares i pares d’aquesta escola, per compartir i col·laborar activament en la tasca educativa. També de les sortides populars.

Membres: Núria Estany
Contactar

Biblioteca

S’encarrega d’organitzar l’espai de lectura Vet aquí i activitats literàries

Membres: Gemma Gil, Montse Llonch, Marta Huguet i Isabel Núñez
Contactar

Menjador

Coordina el servei de menjador, per a tots els alumnes que de forma puntual o contínua vulguin quedar-se a menjar a l’escola.

Membres: Aura Hernández, Maria Güell, Maria Salmerón i Carol Vázquez
Contactar

Comunicació

Coordina la comunicació de l’AFI, impulsant el web i la presència a les xarxes socials.

Membres: Isabel Núñez, Mireia Izard i Raquel Ortega
Contactar

Coeducació

S’assegura de que l’AFI fomenti la inclusió i la igualtat en tots les seves àrees.

Membres: Núria Gumí, Mireia Izard, Jordi Aguilera, Maria Souza i Raquel Ortega   Contactar

Seguretat vial

Treballa per què l’entorn de l’escola sigui un espai amable per als vianants i segur per als nostres infants.

Guió per crear una instància.

La instància del carrer Les Paus

Membres: Annabet Fontcubertó